به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

سه شنبه, 08 مرداد 1392 00:00

مرجع کامل اکسس 2010 به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(17 آرا)
مرجع کامل اکسس 2010 به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس مرجع کامل اکسس 2010 به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس خانه اکسس ايران
فهرست مطالب
 
جلد اول
 
بخش اول بلوك هاي ساختماني اكسس
 
فصل 1 مقدمه اي بر ايجاد ديتابيس
 
(database development)
اصطلاحات  دیتا بیس اکسس
جدول ها
رکورد ها و فیلد ها
مقادیر(value)
دیتابس های رابطه ای Relational Databases  
چرا چندین  جدول می سازیم؟
اشیا دیتا بیس اکسس
 Datasheet ها
کوئری ها
فرمهای  ورود و نمایش دادها
گزارش ها
اشیاء دیتابیس
یک روش طراحی پنج مرحله ای
 مرحله 1* طراحی کلی – از مفهوم تا واقعیت
مرحله2*  طراحی گزارش
مرحله 3* طراحی داده ها
اطلاعات مشتری
اطلاعات فروش ها
اطلاعات  Line-item
مرحله4* طراحی جدول
مرحله5* طراحی فرم
 
فصل2 ایجاد جدول های اکسس
 
شروع کار با Access
ناحیه الگوها Template Section
نمای  Office Backstage
ایجاد یک دیتا بیس
اکسس چگونه با دادها کار می کند
محیط جدید Access
نوار هدایت گر (Navigation Pane )
ریبون
سایر ویژگی های مربوطه در محیط اکسس
ایجاد یک جدول جدید
اهمییت قراردادهای نام گذاری  
طراحی جدول ها
استفاده از برگه  Design
Primary Key
Insert Rows
Delete Rows
Property Sheet
Indexes
کار با فیلد ها
نامگذاری یک فیلد
مترجم * یک روش برای نامگذاری فیلدها
تمرین
تعیین نوع داده (data Type)
تعیین قواعد معتبر سازی دادها
تخصیص نوع دادهای فیلد  data type
نوع داده Text
داده های نوع  Memo
داده های نوع number  
داده های نوع  date/time
Currency
Auto number
Yes/no
Ole object
Attachment
داده نوع  Hyperlink
Lookup Wizard
وارد نمودن توضیحات یک فیلد
ایجاد  tbl Customers
استفاده از فیلد های Auto Number
تکمیل  Tbl customers
تغییر طراحی یک جدول
افزودن یک فیلد جدید
حذف یک فیلد
تغییر محل  یک فیلد
تغییر نام یک فیلد
تغییر سایز یک فیلد
بررسی موضوع تبدیل داده ها
تخصیص مشخصه های عمومی
Format
فرمتهای فیلد های عددی و پولی
فرمتهای عددی سفارشی
فرمت های فیلد  date/Time
فرمت های پیش ساخته  date/Time
فرمت های سفارشی  date/Time
فرمت های فیلد  MemoوText
فرمت های فیلد  yes/no
فرمت نوع داده  Hyperlink
Input Mask
ویزارد Input mask
Caption
  Validation text   و   Validation Rule
Required
AllowzeroLength
Indexed
گزینه
زمان ایندکس گیری
آشنایی با مشخصه های فیلد های
تنظیم
انتخاب یک
ایجاد
ایجاد پرایمری کی های مرکب
ایندکس گیری از جدول های اکسس
اهمییت ایندکس ها
ایندکس های چند فیلدی
زمان ایندکس گیری جدول ها
چاپ یک
ذخیره سازی جدول تکمیلی
دست کاری جدول ها
تغییرنام جدول ها
حذف جدول ها
کپی جدول ها در یک دیتا بیس
کپی یک جدول دردیتا بیسی دیگر
اضافه کردن رکورد ها به یک جدول دیتابیس
شناخت فیلد های پیوستی
 
فصل3 طراحی دیتا بیس های ضد ضربه
 
ساخت دیتا بیس های ضد ضربه
نرمال سازی دادها
اولین شکل نرمال
دومین شکل نرمال
پیشبرد بهینه سازی افزودن جدول ها به برنامه
نقض قوانین
سومین شکل نرمال
 Renormalizationیا تخطی از نرمال سازی
غیر متعارف ها
ارتباطات  جدول  Table Relationships
اتصال دادها
یک-به-یک
یک-به-چند
چند-به-چند
قواعد  جامعیتIntegrity Rules
هیچ پرایمری کی نمی تواند شامل مقادیر باشد
همه مقادیر فارین کی باید با پرایمری کی متناظر خود تطابق داشته باشد
کلیدها
تصمیم گیری روی یک پرایمری کی
مزایای پرایمری کی
طراحی یک پرایمری کی
کلید های اصلی تک فیلدی در مقابل مرکب
پرایمری کی طبیعی در مقابل پرایمری کی جانشین
ایجاد پرایمری کی
ایجاد ارتباطات و دیکته کردن جامعیت ارجاعی
مشخص کردن نوع اتصال بین جدول ها
دیکته کردن جامعیت ارجاعی
انتخاب گزینه Cascade Update Related fields
انتخاب گزینه Cascade Delete Related Records
مشاهده همه ارتباطات
قواعد جامعیت مختص برنامه
 
فصل 4 انتخاب داده ها با کوئری ها
 
آشنایی با کوئری ها
کوئری چیست؟
انواع کوئری ها
کوئری چه کاری می توانند انجام دهند
کوئری ها چه چیزی را باز می گردانند
ایجاد یک کوئری
افزودن فیلد ها
افزودن یک فیلد واحد
اضافه کردن چند فیلد
نمای   Record set
کار با فیلد ها
انتخاب یک فیلد در شبکه QBE
تغییر ترتیب فیلدها
تغییر سایز ستون های شبکه QBE
حذف یک فیلد
افزودن یک فیلد
ارایه یک نام مستعار برای نام فیلد
نمایش یک فیلد
تغییر ترتیب مرتب سازی
نمایش تنها رکوردهای انتخابی
آشنایی بامقیاس انتخاب   Selection Criteria
وارد نمودن یک مقیاس رشته ای ساده
وارد نمودن سایر مقیاس های ساده
چاپ رکوردست یک کوئری
ذخیره یک کوئری
ایجاد کوئری های چند جدوله
مشاهده نام جدول ها
اضافه کردن چند فیلد
محدودیت های کوئری چند جدوله
رفع محدودیت های کوئری
به روز کردن یک ایندکس یونیک(پرایمری کی)
جایگزینی داده های موجود در یک کوئری با یک ارتباط یک-به-چند
به روزکردن فیلدها در کوئری ها
کار باناحیه Table Pane درپنجره طراحی کوئری
نگاهی به خط اتصال join Line
جابه جایی یک جدول
حذف یک جدول
افزودن چند جدول
ایجاد و کاربا Query joins
استفاده از اتصالات موردی جدول
مشخص کردن نوع اتصال
 حذف اتصالات
شناخت انواع اتصالات جدول
کار با اتصالات داخلیequip-joins  
شناخت اتصالات خارجی
کار با اتصال به خودSelf-joins  
ایجاد یک ضرب کارتزین Cartesian Product
 
فصل5 استفاده ازعمل گرهاوعبارات دراکسس
 
آشنایی باعمل گرها
نگاهی به انواع عمل گرها
عمل گرهای ریاضی
عمل گر جمع
عمل گرمنها
عمل گرهای ضرب
عمل گر تقسیم
عمل گر تقسیم صحیح
عمل توان
عمل گر باقیمانده تقسیم   Mod
عمل گرهای تطبیقی مقایسه ای
عمل گرمساوی
عمل گر نامساوی
عمل گر کوچکتر از
عمل گرکوچک تر یا مساوی با
عمل گر بزرگ تراز
عمل گربزرگ تریا مساوی
عمل گرهای رشته ایString Operators
عمل گر پیوستگی
عمل گرهایNot Like  و Like
عمل گرهای بولی منطقی
عمل گرAnd
استفاده از نمادهای جایگزین Wildcards
عمل گرOr
عمل گرهای متفرقه
عمل گرBetween….And
عمل گرIn
عمل گرIs
اولویت عمل گر
اولویت بندی عمل گرهای ریاضی
اولویت بندی عمل گرهای تطبیقی مقایسه ای
ترتیب اولویتی
اولویت بندی عمل گرهای بولین
استفاده از عملگرها و عبارات درکوئری ها  
استفاده از عملگرهای  تطبیقی کوئری
آشنایی بامقیاس پیچیده
استفاده از توابع درکوئری های SeIect
رفرنس دهی به فیلدها درکوئری های  SeIect
وارد نمودن مقیاس فیلدتک-مقداری
 وارد نمودن مقیاس کارکتری Memo  یا  Text
عملگر link ونمادهای جایگزین
تعیین مقادیر عدم تطابقnon-matching
وارد کردن مقیاس عددی
وارد کردن مقیاس  FaIse یا  True
وارد کردن مقیاس عددیOLE object
استفاده از چند مقیاس دریک کوئری
آشنایی با عمل گرد or
تعیین چند مقدار با عمل گر or
استفاده از سلول   orدرشبکهQBE
استفاده از فهرستی از مقادیر با عمل گرIn
استفاده از  And برای تعیین یک محدوده
استفاده ازعمل گرBetween….And
جستجوی دادهایNull
مقدارNull   چیست؟
وارد کردن مقیاس درچند فیلد
استفاده از Andو  or در فیلد های یک کوئری
تعیین مقیاس or  در فیلد های یک کوئری
استفاده هم زمان ازAnd   و  or  در فیلدهای  متفاوت
یک کوئری پیچیده در خطوط متفاوت
 
فصل6 کار با نمای  DATASHEET
 
آشنایی با دیتاشیت ها
نگاهی به پنجره Datasheet
حرکت درون یک دیتا شیت
استفاده از دکمه هایNavigation
بررسی ریبون Datasheet
گروه  Views
گروه  Clip board
گروه  Sort…Filter
گروه  Records
گروه  Find
گروه  Window
گروه  Text Formatting
بازکردن یک دیتا شیت
واردنمودن دادهای جدید
ذخیره کردن رکورد
آشنایی بااعتبار سنجی خودکار نوع داده ها
مشخصه ها چگونه در ورود  داده ها تاثیر گذارند
ورود داده های متنی استاندارد
ورود داده هایDate/Time
ورود داده های نوع Number/Currency بامعتبر سازی داده ها
ورود داده هایOLE Object  
ورود داده های فیلد هایMemo
کاربا رکورد دردیتاشیت
حرکت بین رکوردها
یافتن یک مقدار خاص
تغییر مقادیردریک دیتا شیت
جایگزینی دستی یک مقدار موجود
تغییر یک مقدار موجود
استفاده از ویژگیUndo
کپی و Paste مقادیر
جایگزینی مقادیر
افزودن رکوردهای جدید
حذف رکوردها
نمایش رکوردها
تغییر ترتیب فیلد
تغییر پهنای فیلد
تغییرارتفاع رکوردها
تغییر فونت های نمایشی
نمایش خطوط مشبک زمینGridlines   و رنگ متناوب ردیف ها
تراز کردن داده ها در ستون ها
پنهان سازی ستون ها
فریز کردن ستون هاFreezing Columns
ذخیره طرح بندی Layout  تغیییریافته
 ذخیره یک رکورد
مرتب سازی  و فیلتربندی رکوردها دریک دیتا شیت
مرتب سازی رکوردها با دستورQuick Sort
فیلتر بندی یک انتخاب
فیلتر بندی با فرم Filtering by Form
ویژگی های خاص دیتا شیت
چاپ رکورد ها
چاپ دیتا شیت
استفاده از پنجره Print Preview
 
فصل7 ایجاد فرم های پایه اکسس
 
تنظیم فرم ها
ایجاد یک فرم جدید
استفاده از آیکنForm
استفاده ازForm Wizard
نگاهی به انواع مختلف فرم ها
Navigation forms
فرمهای چند آیتمی  Multiple-items forms
Split forms
Datasheet forms
تغییر سایز ناحیه فرم
ذخیره فرم ایجاد شده
کارباکنترل ها
دسته بندی کنترل ها
Bound Controls
Unbound Controls
Calculated Controls
افزودن یک کنترل
استفاده از گروه   Controls
 استفاده از  Field List
انتخاب و عدم انتخاب کنترل ها
انتخاب یک کنترل واحد
انتخاب چند کنترل
ازانتخاب خارج ساختن کنترل ها
کار با کنترل ها
تغییر اندازه یک کنترل
سایز بندی خودکار کنترل ها
انتقال یک کنترل
تراز بندی کنترل ها
اصلاح ظاهریک کنترل
گروه بندی کنترل ها
چسباندن ( و چسباندن  مجدد )یک لیبل به یک کنترل
تغییر نوع یک کنترل
کپی یک کنترل
حذف یک کنترل
آشنایی با مشخصه هاProperties
نمایش پنجره Property Sheet
آشنایی با پنجرهProperty  
تغییر تنظیم مشخصه کنترل
نام گذاری لیبل های کنترل وعنوان آنهاCaptions
 
فصل8 کار با دادها درفرم های اکسس
 
استفاده از نمای فرم Form View
نگاهی به برگه ریبونیHome
گروهViews
 گروهClipboard
گروهSort & Filter
گروهRecords
گروهFind
گروهText Formatting
هدایت گری روی فیلد ها
حرکت دربین رکوردهای یک فرم
تغییر مقادیردر یک فرم
آشنایی باکنترل های غیر  قابل ویرایش
کار با تصاویر واشیائOLE
وارد نمودن دادها درفیلد Memo
  وارد کردن دادها درفیلدDate  
استفاده از Optionهای گروهی
استفاده از Combo Box و List Box
سوئیچ به نمایData sheet
ذخیره یک رکورد
چاپ یک فرم
کار با مشخصه های فرمForm Properties
تغییر متن نوار عنوان بوسیله مشخصهCaption
ایجاد  یک فرم باند Bound Form
تعیین شیوه مشاهده فرم
حذفRecord Selector
نگاهی به سایر مشخصه های فرم
اضافه کردن   HeaderوFooter  به فرم
تغییرLayout
تغییر مشخصه های یک کنترل
تنظیم ترتیب حرکت کلید  Tab درفرمTab Order
تراز بندی کنترل ها
اصلاح فرمت متن درون یک کنترل
استفاده از   Field Listبرای افزودن کنترل ها
ایجاد یک کنترل محاسباتی
تبدیل یک فرم به یک گزارش
 
فصل 9 ارایه داده ها بوسیله گزارش های اکسس
 
آشنایی با گزارش ها
شناخت انواع مختلف گزارش ها
گزارش های سطری-ستونی Tabular
گزارش های ستونیColumnar
گزارش هایMailing-label
وجه تمایز گزارش هاوفرم ها
 ایجاد یک گزارش از آغاز تا پایان
تعریف طرح بندی گزارش
جمع آوری داده ها
ایجادیک گزارش باReport Wizard
ایجاد یک گزارش جدید
انتخاب سطوح گروه بندی
تعریف داده های گروه
انتخاب چیدمان ترتیب
انتخاب گزینه های خلاصه سازی
انتخاب طرح بندی Layout
بازکردن طرح گزارش
اصلاح طرح بندی گزارش
انتخاب یک تم Theme
ایجاد شما های رنگی تم جدید
استفاده ازپنجره  Print Preview
انتشاربه فرمت های دیگر
مشاهده پنجره  Report Design
چاپ یا مشاهده گزارش
چاپ گزارش
مشاهده گزارش
ذخیره گزارش
مفاهیم طرح گزارش دسته ای Banded
قسمتReport  Header
قسمتPage Header
قسمتGroup Header
قسمت Detail
قسمت Group Footer
قسمت Page Footer
قسمت Report Footer
ایجاد یک گزارش از Scratch
ایجاد یک گزارش جدید و اتصال آن به یک کوئری
تعریف اندازه صفحه و طرح بندی گزارش
گنجاندن کنترل ها در گزارش
تغییراندازه یک قسمت
اصلاح ظاهر متن درون یک کنترل
کارباتکست باکس ها
افزودن واستفاده از کنترل های تکست باکس
واردکردن یک عبارت در یک کنترل متنی
سایز بندی یک کنترل تکست باکس یا کنترل لیبل
 Deleteو Cut کردن لیبل های چسبیده به کنترل های متنی
 Pasteکردن لیبل ها دریک قسمت گزارش
 انتقال کنترل های لیبل ومتنی
تغییر مشخصه های کنترل های لیبل و تکست با کس
بزرگ و کوچک کردن کنترل های تکست باکس
مرتب سازی وگروه بندی داده ها
ایجاد یک هدر یا فوترگروهی
مرتب سازی دادهای درون گروه ها
حذف یک هدر یا فوتر گروه
پنهان سازی یک قسمت
سایز بندی یک قسمت
جابه جایی کنترل ها بین قسمت ها
افزودن صفحه انفصالPage Break
بهینه سازی ظاهر گزارش
اصلاح هدر صفحه
ایجاد یک عبارت در هدر گروه
افزایش باز دهی قسمت  Detail
ایجاد هدر یک گزارش
 
بخش 2 برنامه نویسی دراکسس
 
فصل 10 اصول اولیه برنامه نویسی  VBA
محدودیت  های ماکروها
آشنایی با VBA
معنای لغوی با VBA چیست؟
آشنایی با واژگان با VBA
شروع کاربا مبانی کدها با VBA
مهاجرت از ماکروهابه با VBA
چه زمانی ازماکرو وچه زمانی از با VBA استفاده شود
تبدیل ماکروهای موجود به  VBA
استفاده از Command Button Wizard
ایجاد برنامه های با VBA
رویدادها و رویه های رویداد
Sub procedure
Functions
ماژول ها Modules
نگاهی به انواع ماژول ها  
ماژول های Standard
ماژول های فرم و گزارش
ایجاد یک ماژول جدید
کار در پنجره کد نویسی
قسمت اعلان ها
ایجاد یک رویه جدید
استفاده ازIntelliSense
کامپایل کردن رویه ها
ذخیره یک ماژول
ایجاد رویه ها در پنجره طرح فرم یا گزارش
ویرایش یک رویه موجود
بررسی نتایج در پنجره Immediate
آشنایی بادستورات انشعاب با VBA
انشعاب ها
ساختIf…Then…Else… End If
گزاره Select Case….End Select
حلقه ها
 گزاره Do….Loop
گزارهFor… Next
کار با اشیاء  و کلکسیون ها
آشنایی ابتدایی با اشیاء
گزاره With
گزاره For Each
نگاهی به گزینه های پنجره  Access Optionsبرای برنامه نویسان
برگه Editor  ازپنجره   Options
گزینه Auto Indent
گزینهAuto Syntax Check
گزینه Break on all Errors
گزینه Require Variable Declaration
گزینه Compile on Demand
گزینه Auto List Members
گزینه Auto Quick Info
گزینه Auto Data Tips
پنجرهProject  Properties
کادر Project Name
کادرDescription  Project  
کادرConditional Compilation Arguments
آرگومان های خط فرمان Command –line
 
فصل 11 آشنایی با رویه ها و انواع دادهای با VBA
 
آشنایی باVBA  Editor  اکسس
استفاده از متغیرها
نامگذاری متغیر ها
اعلان متغیرهاDeclaring  Variables
کلیدواژهDim
کلیدواژهPublic
کلیدواژهPrivate
کار با Data Types
مقایسه متغیرهای ضمنی و صریح
اجبار در اعلان صریح متغیر ها
استفاده ازیک ضابطه نامگذاری قراردادی
شناخت قلمرو وطول عمرمتغیرVariable Scope  & Lifetime
بررسی قلمرو
تعیین طول عمر یک متغیر
آشنایی با ساب ها و فانکشن ها
آشنایی با محل ساختن یک رویه
فراخوانی رویه های  VBA
ایجاد ساب ها
ایجاد فانکشن ها
رسیدگی به پارمترها
ایجاد یک فانکشن برای محاسبه مالیات فروش
ساده سازی کد باآرگومان های نامگذاری شدهNamed Arguments
 
فصل 12 مدل رویداد اکسس ACCESS EVENT MODEL
 
برنامه نویسی رویدادها
رویدادها چگونه کد VBA را تحریک می کنند؟
ایجاد رویه های رویداد
آشنایی با رویدادهای مرسوم
رویه های رویداد فرم
رویدادهای اصلی فرم
رویدادهای ماوس و کیبورد فرم
  رویدادهای دادهای فرم
رویه های رویداد کنترل
رویه های رویداد گزارش
رویه های رویداد قسمت  Sectionگزارش
رویداد Format
رویداد Form Pivot Table
ترتیب رویدادها
نگاهی به ترتیب رویداد های معمول
نوشتن رویه های رویداد ساده برای فرم و کنترل
باز کردن یک فرم به همراه یک رویه رویداد  
اجرای یک رویه رویداد حین باز کردن یک فرم
استفاده از یک رویه رویداد برای تایید حذف  رکورد
 
فصل 13 دسترسی به داده ها با کد های  VBA
 
آشنایی با SQL
مشاهده گزاره های  SQLدر کوئری ها  
یک  SQLابتدایی
SELECT
استفاده از کروشهای  اطراف نام فیلدها
ALL
DISTINCT
DISTINCTROW
TOP
FROM
ORDER BY
تعیین پایان یک گزاره SQL
کار با داده ها
آشنایی با ADO Objects
ابجکت  ADO Connection
ابجکت  ADO Command
ابجکت  ADO Recordset
حرکت در رکوردست ها
شناخت  Cursor Type
یافتن انتها یا آغاز رکوردست
شمارش رکوردها
آشنایی با ابجکت  DAO Objects
ابجکت  DAO DBEngine
ابجکت  DAO Work space
ابجکت  DAO Data base
ابجکت DAO Table  Def
ابجکت  DAO Query  Def
ابجکت  DAO Recordset
ابجکت های رکوردست های  DAO Field
تصمیم گیری بین ADO و DAO
کد نویسی با  VBAبرای به روز کردن یک جدول
به روزکردن فیلد های یک رکورد به کمک ADO
به روز رسانی یک کنترل محاسباتی
محاسبه دوباره یک کنترل هنگام به روز شدن یا افزودن یک رکورد
بررسی وضعیت حذف یک رکورد
افزودن یک رکورد جدید
حذف یک رکورد  
حذف رکورد های وابسته به هم در چند جدول
 
فصل14 دیباگ کردن برنامه های کاربردی اکسس
 
تست برنامه ها
استفاده ازModule options
Auto Syntax Check
Require Variable Declaration
Auto List Members
Auto Quick InFo
Auto Data Tips
Compile on Demand
سازماندهی کدVBA
کامپایل کردن کدVBA
تکنیک های سنتی دیباگ کردن
استفاده ازMsg Box
دستور دهنده های کامپایلر
استفاده از Debug.Print
استفاده از ابزار های دیباگ کردن اکسس
اجرای کد با پنجره  Immediate
معلق نمودن اجرا با نقطه انفصال
استفاده از گزاره هایStop   به جای تنظیم نقاط انفصال
نگاهی به متغیر هااز پنجره  Locals
تنظیم مراقب ها با پنجره Watches
استفاده از مراقب  های شرطی
استفاده از پنجره  Call Stack
 
فصل15 استفاده از ماکروهای داده ای اکسس
 
معرفی ماکرو های داده
نگاهی به شیوه ایجاد  شدن ماکروهای داده ای
استفاده از Macro Designer
استفاده از Action Catalog
روند برنامه
بلوک های  Data
اکشن های  Data
درک رویداد های جدول Table Events
رویداد های  Before
رویدادهایAfter
ساخت ماکرو ها
افزودن آیتم های ماکرو
دست کاری آیتم های ماکرو
جابه جایی آیتم های ماکرو
گستراندن   Collaps آیتم های ماکرو
ذخیره یک ماکرو به شکلXML
تشخیص محدودیت های  Data Macros
 
جلد دوم
 
بخش 3 تکنیک های پیشرفته تر اکسس
 
فصل16 کار با داده های خارجی
 
External Data
نگاهی به نحوه کار اکسس با داده های خارجی
انواع داده های خارجی
روش های کار باداده های خارجی
چه زمانی به داده های خارجی پیوند زنیم
چه زمانی داده های خارجی راImport  کنیم
کارباداده ها در برنامه هایی که پشتیبانی نمی شود
چه زمانی داده های داخلی را Import کنیم
پیوند دادن داده های خارجی
پیوند به جدول های دیتا بیس خارجی
محدودیت های داده های پیوندی
پیوند به سایر جدول های دیتا بیسی اکسس
پیوند به منابع داده ای ODBC
پیوند به فایل های xBase
پیوند به داده های غیر دیتا بیسی
پیوند به Excel
پیوند به فایل هایHTML
پیوند به فایل های متنی
کار با جدول های پیوندی Linked Tables
تنظیم مشخصه های نمایشی
تنظیم ارتباطات
بهینه سازی جدول های پیوندی
حذف یک ارجاع جدول پیوندی
مشاهده یاتغییر اطلاعات جدول های پیوندی
مشخصه های Connect  و Source Table Name
کنترل پیوندها
 
فصل 17 دریافت وارسال دادهاIMPORT & EXPORT
 
نگاهی به گزینه های موجود برای دریافت و ارسال
دریافت داده های خارجی
دریافت از دیتا بیس اکسس دیگر
دریافت از یک صفحه گسترده  Excel
دریافت یک لیست  Share Point
دریافت داده ها از فایل های متنی
Delimited text files
فایل های متنی Fixed - Width
دریافت یک سند XML
کاربرد پنجره Import Specification
 دریافت یک سند HTML
دریافت اشیائ اکسس به جزجدول ها
دریافت یک پوشه Outlook
دریافت جدول های dEase
رفع اشکال خطا های  Import
خطا های دریافت جدول های جدید
خطا های دریافت جدول های موجود
ارسالExport   به فرمت های خارجی
ارسال اشیائ به سایر دیتا بیس های اکسس
ارسال از طریق درایورهای ODBC
دستور العمل های مربوط به Export
 
فصل 18 تکنیک های پیشرفته کوئری ها در اکسس
 
استفاده از فیلد های محاسباتی
فیلدهای محاسباتی و سازنده عبارت Expression Builder
شمارش رکورد های یک جدول یاکوئری
یافتن بالاترین  (N)رکورد های یک کوئری
کوئری ها چگونه فیلد های انتخابی را ذخیره می کنند
پنهان سازی فیلد ها (عدم نمایش)
تغییر نام فیلد ها در کوئری ها
گزینه های طراحی کوئری
 تنظیم مشخصه های کوئریQuery Properties
ایجاد کوئریهایی که جمع ها را محاسبه می کنند
نشان دادن و پنهان سازی ردیف Total در ناحیه  QBE
گزینه های ردیف Total
تابع  aggregateچیست ؟
Group By
Expression
استفاده از یک بند Where
توابع جمعAggregate Function
جمع بستن روی همه رکوردها
انجام  totalها روی گروه های رکوردها
محاسبه  totalها برای یک گروه واحد
محاسبه  totalها برای چند گروه
تعیین مقیاس یک کوئریtotal
تعیین مقیاس یک فیلد  Group By
تعیین مقیاس برای یک فیلد total Aggregate
تعیین مقیاس برای یک فیلد    Non  Aggregate total
ایجاد عبارات برای سر جمع ها
ایجاد کوئری های Crosstab
مغهوم کوئری های Crosstab
ایجاد کوئری های Crosstab
آشنایی با  Action Queries
انواع کوئری های  Action
ایجاد کوئری های  Action
ایجادیک کوئری اکشن نوع Update
ایجاد یک جدول جدیدبه کمک یک کوئری make-table
ایجاد کوئری هابرای پیوست کردن رکورد ها به دنبال همAppend Query  
ایجاد یک کوئری برای حذف رکورد ها
اجرای یک کوئری Action
رفع اشکال کوئری های اکشن
خطاهای data-type درپیوست کردن وبه روزکردن
تخطی های کلیدی در کوئری  های اکشن
فیلدهای  record-lockedدرمحیط های چند کاربره
فیلدهای متنی
 
فصل 19 تکنیک های پیشرفته فرم های اکسس
 
تنظیم  Control Properties
سفارشی سازی مشخصه های پیش فرض
دست کاری کنترل ها در ران تایم
خواندن مشخصه های کنترل
کار با  Sub forms
طراحی فرم ها
استفاده از مشخصهTab Stop
شمارش چک باکس ها
افزودن انیمیشن
استفاده از SQL برای یک  refreshسریعتر
انتخاب داده ها برای تایپ کردن های بیش از حد
راه اندازی مشخصه ها با Not
ایجاد یک فرم  Auto-Closing
تنظیم کومبو  باکس ها ولیست باکس ها
تعیین باز شدن یک فرم
تکنیک های پیشرفته فرم ها
استفاده از کنترل های Page NumberوDate/Time
استفاده از کنترل  Image
تغییر جنس یک کنترل Morphing
استفاده ازFormat Painter
ارایه کمک بیشتربه کاربران نهایی
افزودن تصاویر پس زمینه
اشکال زدایی رفتار فرمها بارویدادهای فرم
Apply Filter
رویداد  Filter
استفاده از  Tab Control
استفادهاز کادر های محاوره ای برای جمع آوری اطلاعات
ساخت گزاره SQL
افزودن یک دکمه پیش فرض
تنظیم یک دکمه Cancel
حذف منوی کنترل
بستن فرم
 
فصل20 تکنیک های پیشرفته گزارش های اکسس
 
گروه بندی و مرتب سازی داده ها
گروه بندی الفبایی داده ها
گروه بندی روی فواصل داده ها
  مخفی نمودن اطلاعات تکراری
پنهان کردن هدر صفحه
آغاز یک شماره بندی جدید صفحات برای هر گروه
فرمت بندی  داده ها
ایجاد لیست های شماره دار
افزودن کاراکترهای Bullet
افزودن تاکید در ران تایم
اجتناب از گزارش های خالی
پرهیز از مقادیر تهی در گزارش سطری-ستونی
افزودن خطوط عمودی بین ستون ها
افزودن یک خط خالی هر  Nرکوردیک بار
چاپ صفحه زوج وفرد
استفاده از فرمتی متفاوت دریک تکست باکس
وسط چین کردن عنوان
تراز بندی ساده لیبل های کنترل
کنترل های Micro-adjusting
افزودن دادها
افزودن اطلاعات بیشتر به یک گزارش
افزودن نام کاربری به یک گزارش باند
 آموزش تکنیک های دیگر گزارش گیری
نمایش همه گزارش ها در یک کومبو باکس
چاپ گرفتن سریع از داده های کوئری شده
پنهان کردن فرم ها حین Print Preview
استفاده از ستون های مار پیچ شده دریک گزارش
بهره برداری از پردارش two-pass Report
تخصیص اسامی یونیک به کنترل ها
 
فصل21 ساخت برنامه های چندکاربره
 
کاردر یک شبکه
کارایی شبکه
محل فایل
همه فایل ها روی سرور
نصب توزیع یافته
همه فایل ها روی کلاینت
منابع داده ای
چه زمانی کاربران در آفساید هستند؟
بررسی  Optionsدرباز کردن یک دیتا بیس
تفکیک یک دیتا بیس برای اکسس تحت شبکه
جزئیات مزایای تفکیک یک دیتا بیس
چه شیئی را در چه جایی بگذاریم
استفاده از ابزار جنبی  Data base Splitter
یافتن کلیدی پیش ساخته قفل گذاری
ویژگی های پیش ساخته قفل گذاری رکورد در اکسس
Default open Mode
Default Record Locking
Refresh Interval
Number of Update Retries
ODBC Refresh Interval
Update Retry Interval
   
بررسی خطای قفل گذاری رکورد Record-lock
Error3260: Could not update ;currently locked by user……
Error3186: Could not save ;currently locked by user X on machine y
Error3188: Could  not update ;currently locked
Error3197:Data has Changed ;operation stopped  
تابعی برای بررسی خطاهای قفل
کاستن از خطاهای چند کاربره با Unbound Forms
ایجاد یک فرم  Unbound
فعال ساختن یک فرم Unbound
مشخصه Tag
بازکردن فرم
حرکت روی رکورد ها
استفاده از دکمه های Navigation
استفاده از یک کومبو باکس
ویرایش داده ها
 
فصل22 تعامل اکسس با سایر برنامه ها
 
 استفاده از  Automationدر اکسس
شناخت نحوه کار Automation
ایجاد ارجاع های Automation
انقیاد متغیر های آبجکت  VBA خود به آبجکت های اینترفیسAutomation
انقیاد زود یک آجکت
انقیاد دیر یک آبجکت Late-binding
ایجاد یک نمونه ازیک آبجکت Automation
ایجاد یک نمونه جدید با New
ایجاد یک نمونه جدید با Create Object
به دست آوردن یک نمونه آبجکت موجود
کار باآبجکت های  Automation
بستن یک نمونه از یک آبجکت Automation
نگاهی به یک مثالAutomation  با استفاده از Word
ایجاد یک نمونه از یک آبجکت Word
ساخت نمونه آشکار از  Word
ایجاد یک سند جدید برپایه یک الگوی موجود
افزودن داده ها
فعال سازی نمونه Word
حرکت مکان نمادرWord
دور انداختن نمونه آبجکت Word
افزودن تصاویر به کمک Book mark
توضیح کوتاهی پیرامون آرماگومان های نام دار
استفاده از رکوردر ماکروی آفیسOffice Macro Recorder
جمع آوری دادها با Microsoft   Out look
ایجاد یک e- mail
مدیریت پاسخ ها
انتخاب شیوه پردازش پاسخ ها
پردازش خودکار پاسخ ها
پردازش دستی پاسخ ها
 
فصل23 رسیدگی به خطا ها و استثناء ها
 
طرز رفتار با Errors
خطا های منطقی
خطاهای ران تایم  Runtime Errors
چه زمانی اکسس خطا راگزارش می دهد
زمان رسیدگی برنامه به خطا ها
زمان رخ دادن خطا های ناخواسته برنامه
شناخت خطا هایی که می تواند کشف شود
رسیدگی کننده خطا چیست  Error Handler ؟
نحوه تله گذاری برای یک خطا
به دام انداختن خطا ها با VBA
آبجکت  Err
گزاره های رسیدگی خطا در VBA
On Error Go To Label
On Error Go To 0
On Error Resume Next
گزاره های VBA Resume
Resume
Resume Next
Resume Label
رویداد Error
کلکسیون ADO Error
 
بخش چهارم برنامه نویسی حرفه ای دیتابیس
 
فصل 24 بهینه سازی برنامه های اکسس
 
شناخت Module Load on Demand
سازماندهی ماژول ها
هرس کردن call tree
استفاده از فرمت فایل دیتا بیسaccdb
توزیع فایل های  accdb
آشنایی باحالت کامپایل شده Compiled State
از دست دادن Compiled State
توزیع برنامه ها به یک حالت کامپایل شده یا نشده
توزیع سورس کد برنامه
قراردادن یک برنامه در یک حالت کامپایل نشده  un compiled
نگهداری کدها ی پر مصرف در یک کتابخانه
ایجاد یک ارجاع کتابخانه برای برنامه های توزیع شده
بهبود سرعت خالص
میزان سازی سیستم
گرفتن بیشترین بازدهی از جدولها
ایجاد ایندکس های کارآمد
تصمیم گیری روی فیلد هایی که باید ایندکس شود
استفاده از ایندکس های چندفیلدی
گرفتن بیشترین بازدهی از کوئری ها
گرفتن بیشترین بازدهی از فرم ها و گزارش ها
  مینی مایز کردن اندازه و پیچیدگی فرم وگزارش
استفاده از تصاویر bitmapدر فرم ها و گزارش ها
سریع تر کردن لیست باکس ها و کومبو باکس ها
 گرفتن بالاترین بازدهیاز ماژول ها
استفاده از نوع مناسب  داده ها data type
نوشتن سریع تر روتین ها
استفاده از متغیرهای کنترل
استفاده از متغیرهای فیلد
افزایش سرعت یافتن داده ها در کد
زدودن کدها مرده و متغیرهای بدون استفاده
افزایش کارایی شبکه
  بهبود سرعت مشاهده شدن
استفاده از Splash Screen
لود کردن و حفظ پنهان بودن فرم ها
استفاده از ساعت شنی
استفاده از متر پیش ساخته پیشرفت
ایجادیک متر پیشرفت به شکل یک فرم پاپ آپ
افزایش سرعت نمایش متر پیشرفت
کاربا دیتا بیس های بزرگ اکسس
آشنایی با چگونگی رشد اندازه دیتا بیس
تشخیص کافی نبودن کامپایل شدن و فشرده سازی
ریبوت کردن برای به دست آوردن یک مپ حافظه پاک
تثبیت یک فرم خراب با برداشتن رکورد سورس
ایجاد یک دیتا بیس جدید و import کردن همه اشیائ
استفاده از گزینهdecompile
6گام برای موفقیت دیتا بیس بزرگ
بررسی و کشف کامپایل نشدگی یک دیتا بیس و کامپایل  دوباره آن به شکل خودکار
اعمال تغییراتی کوچک در دیتا بیس های بزرگ
 
فصل 25 دسترسی به داده های پیشرفته به کمک  VBA
 
افزودن یک  Unbound Combo Boxبه یک فرم برای یافتن داده ها
استفاده از متد Fine Record
استفاده از یک Book mark
فیلتربندی یک فرم
فیلتر بندی با یک کوئری
ایجاد یک کوئری پارامتری
ایجاد یک پنجره فیلتر بندی هم کنشی
پیوند پنجره به فرمی دیگر
استفاده از واژه With
 
فصل26 ضد ضربه کردن برنامه های اکسس
 
 مفهوم ضد ضربه بودن
نگاهی به ویژیگی های برنامه های ضد ضربه شده
آشنایی با اصول ضد  ضربه بودن
ساختن با یک تشخیص
مزایای مستند سازی
مستند سازی کدی که می نویسد
مستند سازی برنامه
توجه به کاربران
آنها چه می دانند
آنها چه می خواهند
تحویل برنامه به کاربران   
استفاده از ابزارهای نصب حرفه ای
ارائه ماژول ران تایم اکسس برای کاربران
محیا کردن کاربران برای استفاده حقیقی از برنامه
ساده کردن ورود به برنامه
استفاده از گزینه های  start- up
استفاده از یک فرم ورودی login form
ایجاد یک اسپلاس با یک Splash screen
کنترل نمودن گردش اطلاعات
افزودن سوئیچ بورد ها به برنامه
کنترل ریبون ها
پنهان سازی  Navigation Paneو برداشتن منوها   
نمایش یک فرم در هر لحظه
انتخاب شیوه اینتر فیس کاربری
Tabbed Documents
Overlapping Windows
آگاه نگاه داشتن  کاربر
پیغام خود را از طریق یک کادر پیغام ارسال کنید
ایجاد و استفاده از یک متر پیشرفت
پیگیری مشکلات برنامه
بررسی خطا های آشکار سخت افزاری
ثبت لاگ های کارکرد Usage Logs
امن کردن محیط
تنظیم گزینه های  Start-up درکد
غیر فعال نمودن عبور میان بر از  Start-up
تنظیم مقادیر مشخصه
دریافت مقادیر مشخصه
محافظت از دیتابیس خود
ساخت فرم های ضد ضربه
معتبر سازی ورودی کاربر
استفاده از حالت ران تایمruntime option
پنهانی کردن یا رمز گذاری یک دیتا بیس Encrypting or Encoding
برداشتن  Passwordیک دیتا بیس
محافظت از کد هایVisual Basic
آشنایی با امنیت ماکروها
فعال سازی حالت Sand box
Trust Center
 
فصل 27 استفاده ا WINDOWS APPLICATION PROGRAMMING
INTERFACE (API)…..
  Windows APIچیست؟
دلیل استفاده ازWindows API    
مبنای کدمشترک
کدهای تست شده و اثبات شده
سازگاری پلتفرم متقاطعCross-platform
جاپای کوچک تر برنامه
ثبات برنامه
مستند سازیDLL
یافتن مستندات
درک مستندات
تشخیص کارهایی که نمی توان با API انجام داد
نحوه استفاده از   Windows API
گزاره Declare
فانکشن یا ساب
نام فانکشن
Lib Library Name
Alias Name
Argument List
 By Refیا by Val   ؟
As Data Type
توابع روپوشWrapper functions
منظور از  handچیست؟
مثال های API
بازیابی اطلاعات  سیستم
Get command Line A
Get Windows Directory A
Get Temp Path A
Get version ex A
Get User Name A
Get Computer name A
Get Drive Type A
Get Volume Information A
Get System Directory A
نگاهی بهاهداف کلی توابعWindows API
Get Parent
Get Window Text A
Get Class Name A
Set Window Text A
دست کاری تنظیمات برنامه با Windows API
Get Private Profile String A
Get Private Profile Into A
Get Profile String A
Write Private Profile String A
 Write Profile String A
 
فصل 28 برنامه نویسی شئ گرا باVBA
 
آشنایی با برنامه نویسی شئ گرا
شناخت آبجکت ها
آبجکت ها چه کاره هستند
استفاده از آبجکت ها در برنامه ها
تعریف آبجکت ها با ماژول های کلاس
نگاهی به یک ماژول کلاس ساده
افزودن یک ماژول کلاس به یک دیتا بیس
ایجاد مشخصه های ساده محصول
ایجاد متدها
استفاده ازآبجکت محصول
ایجاد رویه های مشخصه ضدضربه
تشخیص مزایای برنامه نویسی شئ گرا
اثربخشی کپسوله کردن
ساده سازی امور برنامه نویسی
مدیریت یک اینتر فیس کلاس
پیروی از قوانین
کاربرد رویه های مشخصه
نگاهی به انواع رویه های مشخصه
Write-only** Read-only ;Read/Write
Property Let
 Property Set
Property Get
کاوشی درماندگاری مقدار مشخصه
رعایت قوانین رویه مشخصه
اصلاح کلاس محصول Product Class
بازیابی جزئیات محصول
نگاهی به مشخصه جدید Product ID
افزودن یک مشخصه جدید برای ارائه اطلاعات اضافه
افزودن یک متد جدید به کلاس محصول
آموزشی پیرامون  Class Events
رویه رویداد  Class Initialize
رویه رویداد  Class Terminate
افزودن رویداد ها به Class Modules
آموزشی پیرامون رویدادها در اکسس
نیاز سنجی رویداد ها
ایجاد رویدادهای سفارشی
بالا آوردن رویداد ها
به دام انداختن رویداد های سفارشی
پاس دادن داده ها از طریق رویدادها
بهره برداری از رویدادهای ماژول کلاس اکسس
فرم های اکسس آبجکت محسوب می شود
 
فصل  29 سفارشی سازی ریبون های اکسس
 
چرا نوار ابزار ها و منو ها را جایگزین سازیم؟
کنترل های جدید در ریبون های اکسس
Split Button
Drop Down
Gallery
Super Tips
کاربا ریبون اکسس
Taps
Groups
Controls
مدیریت ریبون
کار با نوار ابزار دسترسی سریعQuick Access Toolbar
ویرایش ریبون پیش فرض اکسس
فرایند ساخت ریبون
استفاده ازVBA callback
سلسله مراتب  ریبون
شروع کارباریبون های اکسس
گام نخست: طراحی ریبون و ساختXML
گام دوم: نوشتن روتین هایcall bake  
گام سوم: ایجاد جدول USysRibbons
گام چهارم: افزودن  XMLبه USysRibbons
گام پنجم: تعیین مشخصه ریبون سفارشی
مبانی Ribbon XML
افزودن کنترل های  ریبون
تعیین image Mso
کنترل Label
کنترل Button
جدا کننده ها Separators
Check Boxes
کنترل Drop Down
کنترل Split Button
استفاده ازVisual Web Developer
مدیریت  ریبون ها
حذف کامل ریبون اکسس
 
فصل 30 استفاده از ماکرو های اکسس  
 
مقدمه ای بر ماکروها
ایجاد یک ماکرو
تخصیص یک ماکرو به یک رویداد
ماکرو های چند اکشنی
ساب ماکروها Sub macros
شرط ها
باز کردن گزارش ها با استفاده از شرط ها
چند اکشن در شرط ها
متغیرهای موقتی
ارتقائ ماکرویی که پیش تر ساختیم
استفادهاز متغیرهای موقتی برای ساده سازی ماکروها
استفاده از متغیرهای موقتی در VBA
رسیدگی به خطاو دیباگ کردن ماکرو
اکشن On Error
آبجکت Macro Error
دیباگ کردن ماکروها
ماکروهای جا سازی شده Embedded Macros
ماکروها در مقابل گزاره های VBA
انتخاب بین ماکرو ها و VBA
تبدیل ماکروهای موجود به کدهای VBA
 
فصل 31 توزیع برنامه های کاربردی اکسس
 
تعریف گزینه های Current Database
گزینه های مربوط به کل برنامه Application Options
Application Title
Application Icon
Display Form
Display Status Bar
ناحیه Document Window Options
User Access Special Keys
Compact on Close
Remove Personal Information form File Properties on Save
User Windows-Themed Controls on Form
Enable Layout View
Enable Design Changes for Tables in Datasheet View
Check for Trusted Number Fields
ناحیه Picture Property Storage format
ناحیه Navigation Options
چک باکسDisplay
دکمه  Navigation Options
ناحیه Ribbon and Toolbar Options
Ribbon Name
Shortcut Menu Bar
Allow Full Menus
Allow Default Shortcut Menu
Name AutoCorrect Options
تست برنامه پیش ازتوزیع
صیقل دادن  ظاهری برنامه
دادن منظر و ریتم یکنواخت به برنامه
افزودن کامپوننت های مرسوم حرفه ای
Splash Screen
دریافت Office Compatible
Application Switchboard
About Box
ساخت تصاویر بیشتر
ضد ضربه کردن یک برنامه
به کار گیری تله گذاری خطاها در تمامی رویه های
جدا سازی جدول ها ازروی برنامه
مستند سازی برنامه
 
بخش پنجم   WINDOWS SHAREPOINT SERVICSو ACCESS
 
فصل 32 آشنایی باWINDOWS SHAREPOINT SERVICES
 
معرفی  Share Point
باز بینی انواع مختلف سایت های شیر پوینت
کاربا  Share Point Lists
نگاهی به  Share Point Web Site
ویرایش آیتم های لیست شیر پوینت
ایجاد لیست های شیر پوینت
 
فصل33 تعامل اکسس با SHARE POINT
 
معرفی شیر پوینت به شکل یکData Source
به اشتراک گذاری داده های اکسس باشیر پوینت
پیوند به لیست های شیرپوینت
ارسال جدول های اکسس به شیر پوینت
انتقال جدول های اکسس به شیر پوینت
استفاده از الگوهای شیر پوینت
 
فصل 34 آشنایی با سرویس های اکسس
 
تشریح برنامه های کاربردی مدیریتی
نگاهی به انتشار و بی در اکسس
چرا شیر پوینت ؟
قدرت ویژگی های شیر پوینت
انتشار برنامه های کاربردی اکسس روی شیر پوینت
شناخت  Access Services
بررسی محدودیت های برنامه کاربردی وب اکسس
Not public-facing
کمتر از 20 هزار ردیف داده
کمترین ملزومات پیاده سازی
 
فصل 35 استقرار برنامه های کاربردی اکسس رویSHARE POINT
 
نگاهی به گزینه های استقرار  Share Point
گزینه ارسال جدول ارتقائ یافته
گزینه انتشار در شیرپوینت
آشنایی با انتشار در استقرار شیرپوینت
بررسی دوباره Access Services   
استفاده از Compatibility Checker
انتشار در شیرپوینت
بررسی مشکلات Compatibility Checker
خطاهای عمومی
خطا های ارتباط و Lookup
فیلد های ناسازگار
ارتباطات جدول
محدودیت های پرایمری کی
مشکلات فیلد Lookup
خطا های فرم و گزارش
کنترل های فرم فاقد پشتیبانی
مشکلات ناشی از رویداد های فرم
مشکلات کنترل
کنترل های گزارش فاقد پشتیبانی
گزارش هایی که رویدادها را پشتیبانی  نمی کند
گزارش هایی که زیر گزارش ها را پشتیبانی  نمی کند
تخلفات نام شئ
خطاهای کوئری
مشکلات همراه باگزاره های SQL
مشکلات اتصال کوئری
خطاهای عبارات نا معتبر
نام نامعتبر کوئری
کوئری ها نمی تواند شامل ساب کوئری باشد
خطا های ماکرو
اکشن های نا سازگار ماکرو
خطا های Schema
مشکلات فیلد Lookup
مشکلات نوع داده فیلد
مشکلات پرایمری کی
محدودیتهای فیلد Attachment
مشکلات فیلد Calculated
مشکلات فیلد جدول
مشکلات نام جدول
فرمت های فیلد سفارشی  سازگار نیست
مشخصه  Uniqueمی بایست false باشد
 Auto Number ها برای پرایمری کی ها رزرو می شود
 
بخش ششم اکسس به عنوان یک پلتفرم  سازمانی
 
فصل 36 مفاهیم CLIENT/SERVER
نگاهی به اجزای معماری کلاینت سرور
برنامه های کاربردیApplications
Back Office
دیتا بیس
قانون اکسس در محاسبه کلاینت / سرور
سرورهای Webو سرورهای Application
درک معماری چندردیفی Multi-tier Architecture
سیستم های دوردیفه Two-tier systems
سیستم های سه ردیفه Three-tier systems
قراردادن یکجای اکسس ، کلاینت – سرور و چند ردیفه
اکسس به عنوان یک انبار دیتابیس
 
فصل 37 :  SQL server به عنوان همنشینی برای اکسس
 
دانلود کردن  SQL server Express
اتصال به  SQL server
معرفی رشته های اتصال
اتصال به SQL server از Access
کار با اشیای  SQL server
استفاده از جدول های SQL server از اکسس
نماها
رویه های ذخیره شده Stored Procedures
تر یگرها Triggers
فصل 38 آپسایزکردن دیتا بیس اکسس در SQL
معرفی  SQL server Express
آپسایز کردن اکسس و Upsizing Wizard
پیش ازآپسایز کردن یک برنامه
اجرای  Upsizing Wizard
کار  با یک فایلAccess ADP
مقایسه انواع داده های اکسس  و  SQL server
پیوست الف ویژگی های ACCESS 2010
ویژگی های دیتا بیس اکسس
ویژگی های  SQL server Express
پیوست ب تازه های اکسس 2010
User Interface
انتشار اکسس روی وب
جدول ها
نمای Data sheet
فرم ها
گزارش ها
ماکرو ها
امنیت
Share Point
خواندن 14350 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 10:41

3 نظرات

 • لینک نظر s دوشنبه, 18 شهریور 1392 12:08 ارسال شده توسط s

  chera ketabesh nist faghat fehreste

 • لینک نظر abdulqadir جمعه, 03 آبان 1392 00:24 ارسال شده توسط abdulqadir

  چرا کتابش نیست کتابش را میخواهم اگه امکانش باشه

 • لینک نظر مدیر سایت جمعه, 03 آبان 1392 19:51 ارسال شده توسط مدیر سایت

  با سلام
  در اين بخش به معرفي كتاب پرداخته شده مي توانيد از طريق سايتهاي فروش كتاب يا كتاب فروشي هدي سطح شهر اين كتب را به راحتي تهيه و استفاده نماييد .
  با تشكر
  كاوبان

ارسال نظر

حمایت مالی

حمایت مالی از زحمات مدیران انجمن

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.