به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

دوشنبه, 07 مرداد 1392 00:00

211 نکته برای برنامه نویسان ویژوال بیسیک

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(6 آرا)
211 نکته برای برنامه نویسان ویژوال بیسیک 211 نکته برای برنامه نویسان ویژوال بیسیک خانه اکسس ايران
فهرست مندرجات
 
1  نکاتی راجع به متغیرها و داده ها
1 تبدیل یک عدد به ساعت، دقیقه، ثانیه
2 تبدیل های مربوط به word , byte و Dword
3 تبدیل مقادیر کسری به مقادیر رایجی که فقط دو رقم اعشار دارند
4 بزرگ کردن اولین حرف کلمات موجود دریک رشته
5 نشان دادن کاراکترها در رنگ های مختلف
6 مرتب کردن آرایه های صحیح بر طبق موقعیت های فهرستی
7 مقایسه متغیرهای شیء در ویژوال بیسیک
8 محاسبه تاریخ آغاز و پایان یک ماه
2 تکنیک های استفاده از List Box ها و Combo Box ها
9 کپی کردن آیتم های انتخاب شده در یک List Box به حافظه clipboard
10 اجتناب از خطاهایی که هنگام حذف آیتم ها از یک List Box  اتفاق می افتند
11 استفاده از کشش و رها در کنترل های List Box
12 جداسازی اطلاعات یک کنترل List Box  با Tab
13 ایجاد Splitter Bar
14 جلوگیری از بروزشدن یک List Box
15 حذف آیتم های تکراری از کنترل های List Box
16 پیمایش همزمان روی دو کنترل List Box
17 آشکارسازی کلیک راست ماوس در کنترل های List Box
18 استفاده از کشش و رها در انتخاب چند آیتم از یک کنترل List Box
19 آشکارسازی رویدادها کلیک دوتایی در کنترل های Combo Box
20 استفاده از فونت های مختلف در List Box هایی که دارای Tab Stop می باشند
21 بازداشتن خصوصیات List Index از روی دادن یک رویداد click
22 اجرای جستجوهای سریع در کنترلهای Combo Box
23 مرتب سازی یک کنترل List Box در جهت عکس حروف الفبا
24 تنظیم کردن تمرکز برنامه پس از حذف آیتمی از کنترل List Box
25 جلوگیری از افزوده شدن آیتمهای تکراری به یک List Box
26 فعال و غیرفعال کردن پیکانهای پیمایش در یک List Box
27 جستجو در یک List Box از بحث مطابقت با قسمتی از یک رشته
28 محاسبه تعداد آیتمهای قابل نمایش در کنترل List Box
29 انجام جستجو در کنترلی از نوع Combo Box
30 بازکردن کنترل  Combo Box با کلید Enter
3 عملیات ویژه روی کنترل ها
31 آشکارسازی کلید cancel  هنگام استفاده از Combo Dialog Box
 32 اضافه کردن کلیدهای دسترسی به کنترلی که خصوصیت caption ندارد
33 ایجاد کلیدهای فرمان با نمایه چندخطی
34 انتخاب اتوماتیک متن داخل یک Text Box هنگامی که نقطه تمرکز برنامه با زدن کلید Tab به این کنترل منتقل می شود
35 تغییردادن خصوصیات Graph type درزمان اجرای برنامه
36 افزودن ظاهر سه بعدی به کنترلهای ویژوال بیسیک
37 تغییر حالت ورود متن در یک کنترل Text Box ( از حیث بزرگ و کوچک بودن کاراکترها)
38 بازگرداندن نقطه تمرکز برنامه بعد از اجرای Win Help به یک کنترل خاص
39 واردکردن کنترلی از نوع تصویر به استفاده از فقط یک فونت مشخص
40 کشیدن کنترلها در زمان اجرا
41 رسم حاشیه دور کنترلها
42 بازیابی نام چند فایل از کنترل Common Dialog
43 ایجاد یک کنترل Credits پیمایشی
44 قراردادن متن بصورت عمودی در یک کنترل Text Box
45 تغییر رنگ لحظه ای برای جلب توجه کاربر
46 ارسال یک رویداد click به یک کنتری Command Button
47 جلوگیری از پیمایش قسمتی از یک Text Box
48 قابلیت اندازه دهی مجدد یک کنترل در زمان اجرا
49 تغییر دادن ظاهر یک Text Box در زمان اجرا
50 استفاده از ویژگی Undo در یک کنترل Text Box
51 استفاده از تابع Send Message برای پیمایش محتویات کنترل های Text Box
52 جلوگیری از ویرایش محتویات یک کنترل Text Box توسط کاربر
53 استفاده از کلیدهای میانبر (Accelerator) با کنترل Tab Strip
54 قراردادن کاراکترهای Tab در کنترل Rich Text Box
55 پیداکردن کلمات در کنترل Text Box
56 پیمایش افقی متن در یک کنترل Picture Box
57 مجبور کردن کنترل Common Dialog به ذخیره کردن فایلها در یک درایو خاص
58 فعال کردن و غیرفعال کردن موقت زبانه ها در کنترل Tab Strip
59 تغییر رنگ خانه های کنترل Grid
60 قالب بندی متن در کنترلهای Rich Text Box در ویژوال بیسیک
61 اضافه کردن یک توضیح به Status Bar برای کنترل Toolbar
62 جلوگیری از نمایش منوی Context هنگام کلیک راست ماوس
63 تغییر رنگ یک کنترل Label در ویژوال بیسیک هنگامی که اشاره گر ماوس روی کنترل واقع است
64 تعیین اینکه آیا یک پنجره یا کنترل پیکان پیمایش دارد یا نه
4 کاربا فایلها، شاخه ها و درایوها در ویژوال بیسیک
65 مشخص کردن اینکه فایلی از قبل موجود است یا نه؟
66 بازیابی نام دایرکتوری موقت
67 نشان دادن صحیح محتویات یک فایل در داخل یک Text Box
68 حذف بخش هایی از فایلهای با پسوند INI
69 فرمت کردن یک دیسک
70 ایجاد فهرستی از شاخه های ذخیره شده بر روی دیسک
71 بازیابی نام درایو برای فایل های موقتی
72 محاسبه تعداد بایت های اشغال شده توسط فایل ها در یک دایرکتوری
73 ایجاد فایل های نقش بیتی خصوصی
74 تغییر دادن مشخصات فایل
75 حذف همه فایل های موجود در یک شاخه
76 تجزیه یک مسیر به قسمت های مجزا
77 ایجاد فایل های موقتی
78 ایجاد شاخه های تودرتو
79 تعیین دیسک درایوهای موجود در ویژوال بیسیک
80 بازیابی نام اصلی یک فایل فشرده شده
81 منقوش کردن فایلها با تاریخ و زمان جاری
82 حذف آیتمها از یک کنترل Drive List Box
83 بازیابی برچسب جلدی یک دیسک
84 مشخص کرئن درایو CD-ROM
85 بدست آوردن چند نام فایل از یک کنترل Common Dialog
86 شمارش تعداد درایوها در ویژوال بیسیک
87 جستجوی مسیر فایلهای خاص
88 بدست آوردن دایرکتوری ویندوز
89 شبیه سازی رویداد کلیک دوتایی در کنترل Directory List Box
90 کپی کردن فایلها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر
91 محل یابی درایو CD-ROM نصب شده روی درایو سیستم
92 استخراج نام دایرکتوری و نام فایل از مسیر
93 ارسال فایلها به سطل Recycle Bin ویندوز در ویژوال بیسیک
94 ایجاد لیستی از فایلها و دایرکتوریها در یک کنترل List Box
95 اصلاح مهر زمان و تاریخ فایل در ویژوال بیسیک
96 بازیابی اطلاعات فایل در ویژوال بیسیک
97 ذخیره محتوای کنترل List Box روی یک دیسک
98 محاسبه مقدار فضای خالی دیسک
99 جستجوی فایل در دیسک براساس نام فایل و مسیر
100 پرکردن کنترل OutLine با لیستی از دایرکتورها و فایلهای ذخیره شده روی دیسک
101 بازیابی نام فایل کوتاه ( MS- DOS) ازنام فایلهای بلند در ویندوز 9x
5 استفاده موثرتر از فرمها و پنجره ها
102 افزودن جلوه هایی بصری با Splash Screen
103مشخص کردن اینکه کدام فرمها بار (load) شده اند
104 نمایش پنجره های MDIChild بصورت آیکن بدون اینکه در ابتدا نمایش داده شوند
105 ایجاد ظاهری بصورت WallPaper کاغذ دیواری یندوز بر روی فرمها
106 تعیین اندازه وموقعیت یک پنجره یا فرم
 107 رسم حاشیه های اختصاصی حول فرمهای ویژوال بیسیک
108 استفاده از تابع BitBlt برای نمایش دادن فایلهای نقش بیتی بر روی فرم
109 کپی کردن ناحیه سرویس گیرندگی یک پنجره به صورت نقش بیت
110 در مرکز قراردادن فرمها
111 تغییر نمایه میله عنوان یک پنجره
112 جلوگیری از تغییر اندازه یک پنجره
113 بستن همه پنجره های فرزند MDI دریک لحظه
114 پنهان کردن فرمهای فرزند MDI درزمان اجرا
115 تعیین اینکه آیا فرمی بار شده یا نه؟
116 ایجاد یک فرم روی فرم دیگر
117 افزودن تاثیرات سه بعدی به فرمهای ویژوال بیسیک
118 تغییردادن نمایه یک پنجره فرزند
119 جلوگیری ازعمل کردن ترکیبات کلیدی Ctrl + F5 و Ctrl + Tab در پنجره های فرزند فعال
120 ایجاد فرمی با میله عنوان نازک
121 حذف میله عنوان یک فرم
122 تغییردادن قالب Borderstyle  یک فرم MDI
123 ایجاد فرمهای شفاف
124 در مرکز قراردادن یک فرم روی صفحه نمایش
125 تنظیم اندازه کمینه یک پنجره
126 مرتب کردن پشت سرهم فرمهای فرزند
127 رسم زمینه ای با یک طیف رنگی برای فرمهای ویژوال بیسیک
6 ویژوال بیسیک و برنامه های کاربردی
128 تعیین نام و مسیر یک برنامه
129 هدایت خروجی یک برنامه ی DOS که از طریق Shell اجرا شده است
130 ایجاد یک برنامه کاربردی ویژوال بیسیک آیکن شده ( Iconized)
131 متوقف کردن اجرای یک برنامه کاربردی ازداخل برنامه ویژوال بیسیک
132 تغییردادن آیکون پیش فرض MS-DOS برای برنامه های کاربردی تحت DOS
133 بازیابی نام فایلهای مرتبط با یک برنامه کاربردی
134 درخواست اجرای آیتمهای منوی برنامههای کاربردی دیگربا استفاده از تابع Send Message
135 مجاز ساختن سک برنامه کاربردی ویژوال بیسیک به پذیرش فایلهای کشیده و رهاشده
136 درخواست کادر مکالمه Page Setup از برنامه MS Word
137 استفاده از جمله Shell برای اجرای برنامه های تحت DOS
138 تغییر کلید میانبر یک منو در زمان اجرا
139 ایجاد فایلهای موقتی
140 استفاده از اتوماسیون
141 تست وجود فایل
142 به اجرا واداشتن برنامه های کاربردی در ویژوال بیسیک
143 افزودن قابلیت کشش و رها به برنامه های کاربردی
144 فعال یا غیرفعال کردن سوئیچ کردن سریع در ویندوز
145 تشخیص بسته شدن یک برنامه کاربردی از منوی کنترل
146 اضافه کردن دستورات جدید به منوی کنترل
147 اضافه کردن دسترسی Hot key به یک برنامه کاربردی
148 سرزدن به دیگر برنامه های کاربردی
149 بدست آوردن لیست برنامه های اجرایی در ویندوز 9x
150 تغییر آیکن نمایش داده شده کادر مکالمهAbout در ویژوال بیسیک
 7   نکاتی در خصوص بانکهای اطلاعاتی MS Access
151 بازسازی و فشرده سازی یک پایگاه داده MS Access از طریق ویژوال بیسیک
152 تهیه لیستی از خصوصیتهای مرتبط با یک جدول ضمیمه شده Access
153 حذف رکوردهای تمام جداول موجود در یک پایگاه داده Access
154 نمایش رکوردهای یک پایگاه داده Access مایکوسافت در یک کنترل out Line
8 کار در محیط ویندوز
155 برداشتن کاغذ دیواری مربوط به میز کار
156 مینیمم و ماکزیمم کردن مدیر برنامه
157 فعال و غیرفعال کردن Screen Saver
158 تشخیص خطا در بارکردن DLL به کمک تابع Load Library
159 اجرای دستورات File/Run مدیر برنامه
160 غیرفعال کردن سوئیچینگ بین برنامه های در حال اجرای ویندوز با استفاده از تابع Set SysModal  Window
161 بازیابی نام همه چاپگرها
162 ایجاد لیست برنامه های در حال اجرا
163 ذخیره کردن ناحیه سرویس گیرندگی یک پنجره در فرمت نقش بیتی
164 کمینه کردن اندازه پنجره مدیر برنامه در زمان اجرای ویژوال بیسیک
165 تعیین اینکه آیا یک فایل DLL 16 بیتی است یا 32 بیتی؟
166 تعیین اینکه آیا سیستم عامل از نام فایل طولانی پشتیبانی می کند یا نه؟
167 تعیین مرئی یا نامرئی بودن Task Bar ویندوز 9x
168 بدست آوردن حالت کلیدهای مجازی صفحه کلید
169 خاتمه دادن به ویندوز 9x در ویژوال بیسیک
170 اضافه کردن آیکن های جدید به Taskbar ویندوز 9x
171 بازیابی نسخه های سیستم عامل MS-DOS و ویندوز
172  تنظیم موقعیت و اندازه فایل راهنمای ویندوز
173 بازیابی نام کامپیوتر
174 انتخاب کاغذ دیواری جدید برای میزکار
175 بارگذاری یک applet از control panel ویندوز 9x درویژوال بیسیک
9 ماوس و صفحه کلید
176 مخفی سازی مکان نما ( نشانگر ماوس)
177 آشکارسازی اینکه کلید ترکیبی  Shift + Print screen فشارداده شده است
178 مشخص کردن اینکه آیا کلیدی از صفحه کلید یا ماوس فشار داده سده است یا نه
179 ایجاد مکان نماهای شخصی ( اشاره گرهای ماوس)
180 محدودکردن حرکت اشاره گر ماوس به کنترل یا ناحیه خاصی از فرم
181 استفاده از نقش بیت ها برای ایجاد مکان نماهای شخصی
182 بازیابی متن زیر نمایشگر ماوس
183 قراردادن مکان نما روی کنترلی که نقطه تمرکز را بدست می آورد
184 استفاده از میانبرهای صفحه کلید و ماوس
185 کنترل حالت کلیدهای مجازی ( Virtual Key)
186 قراردادن اشاره گر ماوس روی کنترل خاص
187 استفاده از تابع Get Key State برای بازیابی حالت کلیدهای مجازی
10 صفحه نمایش و چاپگر
188 استخراج فونتهای صفحه نمایش و چاپگر
189 بازیابی نام چاپگر پیش فرض ویندوز از طریق فایل WIN.INI
190تعیین تعداد رنگ هایی که صفحه نمایش پشتیبانی می کند
191 ارسال خروجی به چاپگر با ترتیبات مختلف
192 بازیابی نام چاپگرهای نصب شده
193 چاپ کردن یک فرم به دفعات متعدد در یک صفحه
194 ارسال داده به چاپگر در حالت Portrait یا Landscape
195 بازیابی نام چاپگر از رجستری ویندوز 9x
196 استفاده از تابع Shell Exeute برای چاپ فایلها
197 بازیابی قدرت تفکیک جاری صفحه نمایش
198 محاسبه تعداد خطوط قابل چاپ در هر صفحه روی چاپگر
199 بازیبی فونتهای دردسترس صفحه نمایش و چاپگر
200 تغییردادن قدرت تفکیک صفحه نمایش در زمان اجرای ویژوال بیسیک
11 تکنیک ها
201 نشان دادن یک میله حالت در طول اجرای رولهای طولانی
202 ایجاد ویروسی برای ممانعت از استفاده غیرمجاز از کامپیوتر
203 تعیین میزان Ram نصب شده در یک کامپیوتر
204 کوچک کردن آیکنها در اندازه های کوچکتر
205 افزودن ToolTip به برنامه های کاربردی ویژوال بیسیک
206 استفاده از آیکنهای از پیش تعبیه شده درویندوز
207 تبدیل یک سند MS Word به فرمت RTF
208 پخش فایلهای Wav در ویژوال بیسیک
209 محاسبه مقادیر RGB رنگها
210 استفاده از کنترل Common Dialog برای درخواست راهنمای حساس به متن
211 تغییر یا حذف کاغذ دیواری میز کار در ویژوال بیسیک
خواندن 4248 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 10:41

1 نظر

ارسال نظر

حمایت مالی

حمایت مالی از زحمات مدیران انجمن

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.