به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

یکشنبه, 06 مرداد 1392 00:00

برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(4 آرا)
برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA خانه اکسس ايران
جلد اول :
 
بخش اول : برنامه نویسی Access
 
فصل اول : برنامه نویسی Access
 
نگارش های Access
Access یک محیط برنامه نویسی محسوب می شود
نقش  Accessدر راهبرد مایکروسافت
خلاصه
 
فصل دوم:اصول برنامه نویسی پایگاه داده
 
Systems Development Life Cycle
مرحله تعریفات
مرحله الزامات
مرحله ارزیابی
مرحله طراحی
مرحله پیاده سازی
مرحله آزمون و مستند سازی نهایی
مرحله نگهداری
ارتباط  با مشتری
خلاصه
 
فصل سوم: برنامه نویسی Access بدون VBA
 
معماری سیستم مدیریت پایگاه داده
کاربدهای مختلف Access
برنامه هایAccess  چه کاری انجام میدهند
بخش های یک برنامه
برنامه ای که بدون برنامه نویسی ایجاد شده است
رویداد ها
سرعت بخشیدن به برنامه نویسی با الگوهای از پیش تعریف شده
فرم های صفحه سوییچ
آیا برنامه نویسی لازم است؟
خلاصه
 
 فصل چهارم : اختصاصی کردن منوها و ابزار ها
 
مطالبی درباره نوار فرمان های Access
دستکاری نوار فرمان های تعبیه شده
ویرایش نوار فرمان های تعبیه شده
ایجاد نوار فرمان های اختصاصی
خلاصه
 
بخش دوم : آشنایی با  Visual Basic for Application
 
فصل پنجم : مقدمه ای بر Visual Basic for Application
 
منشأ VBA
مفهوم VBA
شناخت اشیا و کلکسیون ها
شناخت خصوصیات و متدها
تمرین آشنایی با Form  و Control
آشنایی با Visual Basic Editor
خلاصه
 
فصل ششم : مبانی برنامه نویسی VBA
 
عناصر زبان VBA
نوشتن یک رویه VBA
انتساب یک آرایه با اندازه ثابت
استفاده از توابع تعبیه شده
دستکاری اشیا و کلکسیون ها
کنترل اجرا
خلاصه
 
فصل هفتم : Visual Basic Editor
 
شروع کردن Visual Basic Editor
وارد کردن کد VBA
اختصاصی کردن محیط VBE
تنظیم گزینه های Editor Format  
کمک گرفتن از VBA
خلاصه
 
فصل هشتم : استفاده از عناصر زبان VBA
 
آشنایی بیشتر با عناصر VBA
مطالب بیشتر در مورد متغییرها و مقادیر ثابت
رویه های متداول فرم ها
رویه های متداولی که با گزارش ها به کار میروند
خلاصه
فصل نهم : ساخت یک رویه Sub
 
معرفی یک رویه Sub
طرح ریزی یک رویه Sub
اجرای یک رویه ثابت Sub
مثال های دیگر
بایگانی کردن رکورد ها
کار با خطا ها
بهبود کارآیی کد VBA
خلاصه
 
فصل دهم : اجرا و اشکال زدایی کد VBA
 
خطاهای زبان VBA
امتحان
استفاده از ابزار های اشکال زدایی VBE
کنترل اجرا در طی اشکال زدایی
خلاصه
 
فصل یازدهم : ایجاد رویه های تابع
 
تفاوت در چیست؟
استفاده از توابع تعبیه شده
نوشتن رویه های تابع اختصاصی
اجرا و اشکال زدایی یک تابع
خلاصه
 
 
جلد دوم
 
بخش سوم: برنامه نویسی ارتباطات کاربر با VBA
 
فصل دوازدهم : ساخت ارتباط متقابل کاربر
 
درخواست ورودی کاربر
تابع MsgBox
گرفتن راهنما از Object Browser
استفاده از MsgBox برای  مدیریت خطا
تابع InputBox
ترکیب توابع MsgBox و InputBox
جستجوی یک مقدار
تدارک رسانه ای برای ورود کاربر
شروع طراحی فرم
تنظیم خصوصیات فرم
افزودن کنترل ها به فرم جدید
ایجاد فرمی که یک گزارش را منتشر میکند
رویه Move
رویه Remove
رویه Send Sub
ایجاد فرمی از یک الگو
افزودن تماس انسانی
غیرفعال کردن هشدارها
افزودن راهنماهای مفید
خلاصه
 
فصل سیزدهم : برنامه نویسی منوها و نوار ابزارها
 
کلکسیون CommandBars
تنظیم گزینه ها برای تمام نوارهای فرمان
کار با نوارهای فرمان
پیش نمایش خصوصیات نوار فرمان
ایجاد یک نوار فرمان جدید
حذف یا غیرفعال کردن یک نوار فرمان
کار با کنتر ل های نوار فرمان
مراجعه به کنترل های نوار فرمان
بررسی خصوصیات کنترل نوار فرمان
افزودن کنترل های نوار فرمان
حذف یا غیرفعال کردن کنترل های نوار فرمان
کار با منوها و زیرمنوها
افزودن منو به نوار منوی تعبیه شده
افزودن یک فرمان منو به یک منوی تعبیه شده
ایجاد یک نوار منوی جدید
کار با منوهای میانبر
ایجاد یک منوی میانبر جدید
غیرفعال کردن یا حذف منوهای میانبر
ضمیمه کردن نوارهای فرمان به کنترل هاو اشیای Access
بازیابی نوارهای فرمان تعبیه شده
خلاصه
 
فصل چهاردهم : تغییر فضای کاری با VBA
 
تنظیم خصوصیات راه اندازی با VBA
تنظیم چندین خصوصیت راه اندازی
تنظیم مجدد خصوصیات راه اندازی پیش فرض
کارکردن با گزینه های محیطی
تنظیم مقدار گزینه ها
برگرداندن تنظیمات گزینه ها
ذخیره و بازیابی تنظیمات اصلی گزینه ها
ایجاد و ضمیمه کردن خصوصیات جدید
کامپایل شرطی چیست؟
شروع کامپایل شرطی
کامپایل در طی اشکال زدایی
کامپایل با ثابت های VBA
اجرای یک رویه ابتدایی
تغییر فرم ابتدایی
خلاصه
 
بخش چهارم : تکنیکهای پیشرفته برنامه نویسی Access با VBA
 
فصل پانزدهم : اتصال به پایگاه داده با ADO
 
برنامه ها، موتورهای پایگاه داده و منابع داده
ADOX , ADODB و کتابخانه های JRO
کتابخانه های برنامه
کتابخانه ی  ADODB
کتابخانه ی  ADOX
کتابخانه ی JRO
نصب کتابخانه
مدل شیئی ADO
شیء Connection
شیء Recordset
خصوصیات ADO Recordset
خصوصیات مجموعه رکورد ADO
متدهای مجموعه رکورد ADO
شیء Field
شیء Command
پرس وجوی  یک پایگاه داده برای بازیابی یک مجموعه رکورد
شیء Parameter
شیء Record
کلکسیون ها
ایجاد اشیای پایگاه داده با مدل شیئی ADOX
شیء Catalog
شیء Table
شیء Column
شیء Index
شیء Key
شیء Group
شیء User
شیء Procedure
شیء View
ایجاد یک پایگاه داده
ایجاد جداول
حذف جداول
ایجاد ایندکس ها
انواع کلیدها
افزودن یک کلید اصلی
افزودن یک کلید خارجی
بررسی کلیدهای موردنیاز
خلاصه
 
فصل شانزدهم : رویدادهای  Access
 
انواع رویدادهایی که Access می تواند کنترل کند
رویدادهای فرم
رویدادهای فرم سطح بالا
رویدادهای فرم ماووس
رویدادهای فرم صفحه کلید
رویدادهای خطا
رویدادهای فیلتر
رویدادهای Timer
رویدادهای Pivot
رویدادهای بخش
رویدادهای کنترل
رویدادهای ADO
رویدادهای شیء Connection
رویدادهای شیء Recordset
خلاصه
 
فصل هفدهم : ارتباط با سایر برنامه ها
 
واردکردن، لینک کردن به و بازکردن منابع داده خارجی
واردکردن داده خارجی
لینک شدن به یک جدول در پایگاه داده دیگر Access
لینک شدن به یک پایگاه داده خارجی
بازکرئن یک صفحه گسترده Excel
کارکردن روی پیام های e-mail و تماس های Outlook
کنترل سایر برنامه ها با اتوماسیون
کنترل Excel با اتوماسیون
کارکردن روی اشیای Outlook با اتوماسیون
عمل کردن به عنوان سرور اتوماسیون
خلاصه
 
فصل هجدهم : پشتیبانی XML
 
XML چیست؟
اجزای XML
صدور داده Access به عنوان XML
فرمت های صدور داده
صدور بدون برنامه نویسی
صدور داده با برنامه
صدور ADO
واردکردن داده XML
واردکردن داده بدون برنامه نویسی
واردکردن داده با برنامه
خلاصه
 
فصل نوزدهم : برنامه های افزودنی
 
افزودن به قابلیت های Access
سازنده ها
ویزاردها
خلاصه
 
بخش پنجم : نوشتن برنامه های VBA
 
فصل بیستم : ساخت برنامه های کاربرگرا
 
برنامه کاربرگرا چیست؟
تحویل عملکرد مناسب
کاربرپسند کردن برنامه
مفاهیم برنامه نویسی
راه حل مسأله مستقیم
داشتن دیدگاه بلندمدت
خلاصه
 
فصل بیست و یکم : ایجاد برنامه های چند کاربری
 
قفل و برخوردهای دستیابی به حافظه
قفل Optimistic یا قفل Pessimistic؟
قفل های انحصاری در مقابل قفل های اشتراکی
چگونه باید قفل های خود را پیکربندی کنید؟
قفل کردن رکوردها با استفاده از فرم
قفل کردن رکوردها درمجموعه رکورد
سرو کار داشتن با خطاهای قفل رکورد
بن بست های مخوف و نحوه جلوگیری از آن ها
رویارویی با مشکلات امنیتی
محافظت از کلمه عبور
محافظت از پایگاه های داده
محافظت از کد VBA
امنیت سطح کاربر
راه اندازی WIF
با کامپایل کردن کد، کارایی و امنیت تحت تاثیر قرار می گیرند
نحوه ی کامپایل یک پروژه با  VBE
آیا از گزینه Compile On Demand استفاده می کنید؟
استفاده از گزینه Background Compile
Decompile و کامپایل مجدد
فایل های MDE
رمزگذاری پایگاه داده
پشتیبان گیری پایگاه داده Access
خلاصه
 
بخش ششم : سایر عناوین مهم
 
فصل بیست و دوم : مشکلات سازگاری
 
سازگاری چیست ؟
انواع مشکلات سازگاری
سازگاری در نگارش های Access
نگارش های قبل از Access 97
Access 97
Access 2000
Access 2002
Access 2003
آیا باید از به کارگیری ویژگی های جدید خودداری کرد؟
XML
تگ های هوشمند
خلاصه
 
بخش هفتم : پیوست ها
 
پیوست الف : توابع و عبارات VBA
پیوست ب : مقادیر ثابت VBA
پیوست ج : کدهای خطای VBA
پیوست د : کدهای ANSI
 
 
 
خواندن 4707 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 10:40

5 نظرات

 • لینک نظر Mehdi چهارشنبه, 13 شهریور 1392 04:21 ارسال شده توسط Mehdi

  با سلام
  از مدیر سایت تقاضا دارم اگر فایل Ebook کتاب (برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA) رو دارند واسم به این آدرس ایمیل کنند.
  اگر که ندارند نحوه تهیه این کتاب رو بهم بفرمایند آخه هرکجا رو که تو ذهنتون باشه گشتم اما پیداش نکردم ممنون از لطف بی دریغ جنابعالی.
  Email:mehdi_accounter@yahoo.com

  Tel: 09382132034

 • لینک نظر Mehdi چهارشنبه, 13 شهریور 1392 04:21 ارسال شده توسط Mehdi

  با سلام
  از مدیر سایت تقاضا دارم اگر فایل Ebook کتاب (برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA) رو دارند واسم به این آدرس ایمیل کنند.
  اگر که ندارند نحوه تهیه این کتاب رو بهم بفرمایند آخه هرکجا رو که تو ذهنتون باشه گشتم اما پیداش نکردم ممنون از لطف بی دریغ جنابعالی.
  Email:mehdi_accounter@yahoo.com

  Tel: 09382132034

 • لینک نظر Mehdi چهارشنبه, 13 شهریور 1392 04:21 ارسال شده توسط Mehdi

  با سلام
  از مدیر سایت تقاضا دارم اگر فایل Ebook کتاب (برنامه نویسی اکسس 2003 با VBA) رو دارند واسم به این آدرس ایمیل کنند.
  اگر که ندارند نحوه تهیه این کتاب رو بهم بفرمایند آخه هرکجا رو که تو ذهنتون باشه گشتم اما پیداش نکردم ممنون از لطف بی دریغ جنابعالی.
  Email:mehdi_accounter@yahoo.com

  Tel: 09382132034

 • لینک نظر ماهان دوشنبه, 08 دی 1393 09:07 ارسال شده توسط ماهان

  باسلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر سایت
  مهندس هرچقد گشتیم لینک دانلودشو پیدا نکردیم اگه مقدور لینک دانلودشو واسمون بزراین
  ممنون از لطفتون

 • لینک نظر rahaa پنج شنبه, 11 دی 1393 03:29 ارسال شده توسط rahaa

  سلام ببخشید من چطور میتونم این کتاب رو تهیه کنم اگه ممکنه زودتر بهم بگین ممنون میشم چون از ویزای زیارتیم چیزی نمونده امارات هم که سخته گیر اوردن کتاب هایی که ما تو ایران داریم اونجا نمیشه پیدا کرد از فرصتی ک دارم میخوم تهیه اش کنم و ببرم دنبال همچین کتابی ام کا عنی و جامع هستش

ارسال نظر

حمایت مالی

حمایت مالی از زحمات مدیران انجمن

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.