به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

جمعه, 04 مرداد 1392 00:00

آموزش تصویری اکسس 2007

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(2 آرا)
فهرست مطالب
شروع کار با Access 2007
 
آشنایی با Access
باز و بسته کردن Access
ایجاد یک پایگاه داده خالی
بستن یک پایگاه داده
ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از یک الگو
بازکردن یک فایل پایگاه داده
آشنایی با نمای ظاهری Access 2007
تغییر نمای نوار رهیابی
باز و بسته کردن یک جزء
مشاهده یک جزء
 
واردکردن و اصلاح داده ها
 
واردکردن رکوردهای جدید
رهیابی میان رکوردها
اصلاح رکوردها
پیوست کردن فایل ها به رکوردها
بازکردن، ذخیره کردن، و حذف کردن پیوست های فایل
وارد کردن یک شیء OLE
باز کردن، اصلاح و حذف اشیاء OLE
وارد کردن داده ها در یک رکورد چندمقداره
پاک کردن رکوردها
تغییر اندازه ی ستون ها و ردیف های صفحه ی داده
مرتب سازی رکوردها
نمایش دادن خلاصه ی آمار
چاپ یک صفحه ی داده ها یا یک فرم
 
کاربا جدول ها
 
برنامه ریزی برای جدول های کارآمد
ایجاد یک جدول از روی یک الگو
ذخیره کردن یک جدول
ایجاد جدول در نمای صفحه ی داده
ایجاد یک جدول با کپی کردن ساختار جدولی دیگر
ایجاد یک فهرست محل اشتراک
ایجاد یک جدول در نمای طراحی
شناخت کلیدهای اصلی و ترکیبی
تنظیم کلیدهای اصلی یا ترکیبی
تغییر نام یک جدول
پاک کردن یک جدول
 
کار کردن با فیلدها
 
باز کردن یک جدول در نمای طراحی
طبقه بندی مجدد فیلدها
وارد کردن و پاک کردن فیلدها
شناخت انواع داده ها
تغییر نوع پذیرش داده ی یک فیلد
شناخت مشخصات فیلد
آشنایی با اندازه ی فیلدها
تغییر اندازه ی یک فیلد
تنظیم قالب بندی یک فیلد
تعیین عنوان یک فیلد
تعیین یک مقدار پیش فرض
الزامی کردن یک فیلد
فهرست کردن یک فیلد
استفاده از برچسب های هوشمند
ایجاد یک پوشش ورودی
ایجاد یک قاعده ی معتبرسازی
ایجاد یک قاعده ی معتبرسازی در سطح رکورد
 
کار کردن با روابط و جستجوها
 
شناخت روابط
ایجاد یک رابطه بین دو جدول
ویرایش یک رابطه
حذف یک رابطه
مرتب سازی پنجره ی روابط
چاپ گزارش یک رابطه
مشاهده ی وابستگی های اشیاء
مستندسازی پایگاه داده
شناخت جستجوگرها
ایجاد جدولی جهت استفاده به عنوان یک جستجوگر فیلد
ایجاد یک جستجوگر فیلد براساس یک جدول
ایجاد یک جستجوگر فیلد با مقادیری که شما مشخص می کنید
تنظیم یک فیلد چندمقداره
 
پیدا کردن و فیلتر کردن داده  ها
 
آشنایی با یافتن و جایگزین کردن
پیدا کردن داده ها با استفاده از یافتن و جایگزین کردن
فیلتر کردن جهت نمایش ورودی های خالی و غیرخالی
فیلترکردن بوسیله ی انتخاب
فیلتر کردن برای چند مقدار
استفاده از فیلترهای متنی
فیلتر کردن بوسیله ی فرم
ذخیره ی یک فیلتر بصورت یک پرس و جو
آشنایی با یافتن و جایگزین کردن
پیدا کردن داده ها با استفاده از یافتن و جایگزین کردن
جایگزین کردن داده ها با استفاده از یافتن و جایگزین کردن
فیلتر کردن جهت نمایش ورودی های خالی و غیرخالی
فیلتر کردن بوسیله ی انتخاب
فیلتر کردن برای چند مقدار
استفاده از فیلترهای متنی
فیلتر کردن بوسیله ی فرم
ذخیره ی یک فیلتر بصورت یک پرس وجو
 
ایجاد پرس وجوهای ساده
 
شناخت پرس وجوها
ایجاد یک پرس وجو با ویزارد پرس وجوی ساده
آغاز پرس وجویی جدید در نمای طراحی پرس وجو
واردکردن، مرتب کردن و حذف فیلدهای پرس وجو
تنظیمات مرتب سازی فیلد
اضافه کردن یک نام مستعار به رکورد پرس وجو
شناخت معیارها
فیلتر کردن یک پرس وجو برای یک مقدار مشخص
مشخص کردن بازه ای از مقادیر
مشخص کردن لیستی از مقادیر
پنهان کردن یک فیلد در نتایج پرس وجو
ترکیب کردن معیارها
محدود کردن رکوردهای بازگشتی
 
ایجاد پرس وجوهای پیچیده تر
 
شناخت پرس وجوهای جمع بندی
ایجاد یک پرس وجوی جمع بندی با ویزارد پرس وجوی ساده
ایجاد یک پرس وجوی جمع بندی در نمای طراحی پرس وجو
شناخت فیلدهای محاسبه شده
ایجاد یک فیلد محاسبه شده
شناخت پرس وجوهای عملی
اجرای یک پرس وجوی جدول ساز
اجرای یک پرس وجوی پاک کننده
اجرای یک پرس وجوی پیوستگر
اجرای یک پرس وجوی بروزکن
پرسش از کاربر در مورد یک پارامتر
شناخت قالب نگارش پارامتر
 
ایجاد فرم ها
 
شناخت فرم ها
ایجاد و ذخیره ی یک فرم
ایجاد یک فرم با ویزارد فرم
ایجاد یک فرم در نمای لایه بندی
ایجاد فرم در نمای طراحی
پاک کردن یک فیلد در نمای طراحی
مرتب کردن فیلدها در یک فرم
دسته کردن فیلدها
تعیین ترتیب Tab در یک فرم
 
اصلاح کردن و قالب بندی فرم ها
 
نمایش سرصفحه و پاصفحه
تعیین اندازه ی بخش های یک فرم
انتخاب بخش هایی از یک فرم
افزودن عنوان فرم
اعمال یک رونمای قالب خودکار
اعمال یک سبک قالب خودکار
اعمال یک سبک قالب خودکار با مثال
تنظیم حاشیه های داخلی و فاصله ی خارجی بین کادرها
افزودن یک برچسب
قالب بندی متن برچسب
تغییر رنگ پس زمینه
افزودن یک Hyperlink
افزودن یک بخش برگه دار
واردکردن یک آرم یا تصویر
تنظیم قالب بندی شرطی
 
ایجاد قالب بندی گزارش  ها
 
شناخت نماهای گزارش
ایجاد یک گزارش ساده
قالب بندی خودکار یک گزارش
پیش نمایش و چاپ یک گزارش
ایجاد یک گزارش با ویزارد گزارش
تنظیم اندازه و جهت صفحه
تغییر نوع لایه بندی گزارش
تنظیم حاشیه ها و فاصله های خارجی بین کنترل ها
قالب بندی متن گزارش
تغییر اندازه و هم راستا کردن فیلدهای گزارش
واردکردن یک کد شماره گذاری صفحه
 
دسته بندی و جمع بندی داده ها
 
آشناشدن با دسته بندی و جمع بندی
دسته بندی نتایج گزارش
طبقه بندی نتایج گزارش
شمارش رکوردها
افزودن یک تابع مجموع
جمع بندی یک صفحه ی داده با یک جدول محور
پاکسازی یک شبکه بندی جدول محور
تعویض جدول محور به نمودارمحور
 
ایجاد برچسب های پستی و نمودارها
 
ایجاد برچسب ها
افزودن یک فیلد به خط موجود
افزودن فیلد به یک برچسب به صورت یک خط مجزا
رنگ آمیزی پس زمینه برچسب
رنگ آمیزی متن برچسب
اعمال قالب بندی فونت به متن برچسب
صادرکردن برچسب ها به Word
ایجاد یک نمودار محور
دسته بندی داده ها در یک نمودار محور
تغییر نوع نمودارمحور
تغییر رنگ نمودارها
 
کارکردن با داده های خارجی
 
واردکردن یک صفحه ی کار Excel
اتصال به یک صفحه ی کار Excel
مدیریت جدول های متصل شده
واردکردن جدول از یک پایگاه داده ای Access
واردکردن داده ها از یک فایل نوشتاری مرزبندی شده
صادرکردن داده ها به Excel
صادرکردن داده ها به صورت HTML
صادرکردن داده ها به یک فایل نوشتاری ساده
ذخیره سازی مشخصات واردکردن و صادرکردن
استفاده از مشخصات واردکردن و صادرکردن ذخیره شده
 
حفظ و نگهداری یک پایگاه داده
 
تعیین یک محل مورد اطمینان
ذخیره کردن در فرمت یکی از نسخه های پیشین
تبدیل به قالب Access 2007
تهیه ی نسخه ی پشتیبان از یک پایگاه داده
مستندسازی یک پایگاه داده
فشرده کردن و اصلاح یک پایگاه داده
محافظت از یک پایگاه داده بوسیله ی رمز عبور
 
 
خواندن 4672 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 09:33

1 نظر

  • لینک نظر فرهاد درود جمعه, 18 مرداد 1392 11:16 ارسال شده توسط فرهاد درود

    با سلام و خسته نباشید.
    از بابت اطلاع رسانی در مورد کتاب ها و سایتتون بسیار ممنونم
    اگه لطف کنید نام نویسنده و انتشارات این کتاب را برایم بگویید خیلی مدیونم می کنید قبلا از زحماتتون بسیار ممنونم.

ارسال نظر

حمایت مالی

حمایت مالی از زحمات مدیران انجمن

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.